Инфо
Медико-диагностична лаборатория "Медирс" извършва широк спектър хематологични, биохимични, микробиологични, вирусологични и паразитологични изследвания, както по клинични показания, така и профилактично. Лабораторията разполага с най-съвременно оборудване, изтъкнати лабораторни лекари по различните специалности,  а така също опитни, прецизни и етични биолози и лаборанти.                
 
През 2000 г.  дейността на МДЛ "Медирс" започва на първия адрес, ситуиран в София, ж.к. „Надежда”, ул. „Христо Силянов” №77, ДКЦ 8. Постепенно дейността се разширява и от 2008 г. лабораторията разкрива нов адрес в София, ж.к. „Стрелбище”, ул. „Дедеагач”, бл. 60А, вх. В, партер.                   
 

Пакетни цени за бременни, за полово-предеваеми инфекции, за гастроинтестинални инфекции, за профилактични изследвания за детски градини и ученици, за здравни книжки, предоперативни.

Адрес

На същия адрес в ж.к. „Стрелбище” се разкрива и Медицински център "Медирс". В него се извършват лекарски прегледи, консултации и манипулации от широк кръг известни специалисти, работещи във водещи клиники на Университетски болници.  Лекарите се ангажират при необходимост с  хоспитализирането, проследяването и оперативно или неоперативно лечение на пациента в болнично заведение.

Мисия

Oсновна цел на работещите в лаборатория Медирс е да осигурят високо качество и прецизност и бързина в диагностиката на изследваните проби, влагайки своите умения и знания, без да щадят своите усилия.

Възможности

Лабораторията и Медицинският център предлагат висок професионализъм и медицинска етика при извършване на лечебно - диагностичните манипулации и услуги.  Ускорява се  своевременното диагностициране и правилното лечение на заболяването, за постигане на сигурен успех от терапията на всеки пациент.

medirs.com всички права запазени ™ 2015